Undervisnings- og læringsressurser

FN

FNs undervisningsopplegg knyttet til bærekraftig utvikling

https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg ↪

Lesesenteret

Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående opplæring. Her vil du finne undervisningsopplegg og praksisfortellinger, tips og materiale til observasjon og kartlegging, samt omtale fagartikler og bøker som kan være nyttige.

https://www.uis.no/nb/lesesenteret/lesing-i-skolen ↪


Matematikksenteret.no

Aktiviteter og læringsressurser utviklet av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

https://www.matematikksenteret.no ↪


moava.org

Undervisningsopplegg MOAVA.org er rettet mot grunnskolen (barne- og ungdomsskolen), men inneholder tips og råd om arbeidsmåter som også kan benyttes i videregående skole. 

https://www.moava.org ↪


Nasjonal digital læringsarena

Nasjonal digital læringsarena er et samarbeid mellom ti fylkeskommuner som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring. I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre nettbaserte verktøy for deling og samarbeid på nett.

https://ndla.no/nb/ ↪


Naturfag.no

Naturfagsenterets nettsted for lærere. Her finnes blant annet læringsressurser og undervisningsmetoder.

Naturfag.no ↪


NHH - Verdien av alt

Verdien av alt er NHHs bidrag til økonomiundervisningen i videregående. Siden økonomi påvirker alt rundt oss, er også økonomi relevant i flere fag. Her finnes tverrfaglige undervisningsopplegg for videregående skolen innen temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerska folkehelse og livsmestring, 

https://www.nhh.no/studier/undervisningsressurs/

NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tilbyr undervisningsopplegg i menneskerettigheter for ungdomsskolen og videregående skole.

https://www.nhri.no ↪


Norgeshistorie.no

Norgeshistorie har utarbeidet undervisningsopplegg med kilder.

Norgeshistorie.no ↪


Skaperskolen.no

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig.

Skaperskolen.no ↪


Viten.no

Tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole 

Viten.no ↪