NHH - Verdien av alt

Verdien av alt er NHHs bidrag til økonomiundervisningen i videregående. Siden økonomi påvirker alt rundt oss, er også økonomi relevant i flere fag. Her finnes tverrfaglige undervisningsopplegg for videregående skolen innen temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerska folkehelse og livsmestring, 

https://www.nhh.no/studier/undervisningsressurs/


Revision #2
Created 4 September 2023 13:39:17 by Kristin
Updated 5 September 2023 06:46:46 by Kristin