Undervisningsdesign utviklet av lærere

Undervis.no

Nettsiden Undervis.no ↪. legger ut undervisningsopplegg som lærere sender inn. Hensikten med prosjektet er å samle inn og publisere ulike undervisningsopplegg fra det siste året som kan være til inspirasjon og støtte for lærere. Undervisningsoppleggene skal være fleksible, slik at de kan gjennomføres uten å være i klasserommet. Prosjektet ble utført av SINTEF Digital på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Innholdet på sidene er laget av og for lærere.

undervisningsmetoder.com

undervisningsmetoder.com ↪

Undervisningsdesign utviklet av en lærer