Eksempel på undervisningsdesign utviklet i iLUKS planleggeren

Dette undervisningsdesignet er utviklet for å vise hvordan et undervisningsdesign kan utvikles og settes sammen ved hjelp av iLUKS planleggeren.

Eksempel på undervisningdesing - tverrfaglig


Revision #2
Created 24 October 2023 09:23:17 by Kristin
Updated 24 October 2023 09:32:44 by Kristin