Skip to main content

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende arbeidsmåter blir i norske læreplaner særlig knyttet til naturvitenskapelige fag, og er en undervisningsmetode hvor elevene arbeider ut fra ett eller flere spørsmål knyttet til et tema. Undervisningen har ofte form som gruppearbeid hvor elevene arbeider aktivt med å samle inn data og informasjon som de bruker til å utvikle spørsmål/hypoteser, etterprøver eller tester for å komme frem til mulige svar som de kan velge mellom. Utforskende arbeidsmåter struktureres ofte ut fra tre bærende elementer: - å stille spørsmål/formulere hypoteser, å finne svar gjennom å tolke data som evidens, og å formulere og presentere naturvitenskapelige argumenter basert på evidens.

Eksempel på forskningsartikler hvor samarbeidslæring er benyttet som undervisningsmetode: