Skip to main content

Lesesenteret

Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående opplæring. Her vil du finne undervisningsopplegg og praksisfortellinger, tips og materiale til observasjon og kartlegging, samt omtale fagartikler og bøker som kan være nyttige.

https://www.uis.no/nb/lesesenteret/lesing-i-skolen ↪