Skip to main content

Nasjonal digital læringsarena

Nasjonal digital læringsarena er et samarbeid mellom ti fylkeskommuner som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring. I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre nettbaserte verktøy for deling og samarbeid på nett.

https://ndla.no/nb/ ↪