Skip to main content

Eksempel på undervisningsdesign utviklet i iLUKS planleggeren

Dette undervisningsdesignet er utviklet for å vise hvordan et undervisningsdesign kan utvikles og settes sammen ved hjelp av iLUKS planleggeren.

Eksempel på undervisningdesing - tverrfaglig