Skip to main content

Problembasert læring

Problembasert læring eller prosjektbasert læring er en undervisningsmetode som tar utgangspunkt i et bestemt problem eller en utfordring. Utfordringen/problemet som det arbeides med kan gjerne være fiktivt, men gjenspeiler ofte reelle utfordringer. Undervisningen har ofte form som gruppearbeid, hvor medlemmene i gruppen over tid og gjennom samarbeid skal komme frem til en felles løsning på utfordringen. Formålet med problembasert læring er at elever og studenter skal kunne knytte undervisning og fagstoff til yrkespraksis eller utfordringer vi kan møte i hverdagslivet. Både problembasert læring og prosjektbasert læring omtales gjerne som PBL.

Eksempler på forskningsartikler hvor problembasert læring eller prosjektbasert læring er benyttet som undervisningsmetode: