Skip to main content

Recently Updated Pages

Cultural differences - Outsourced

Undervisningsdesign utviklet av student... Engelsk / English

Undervisningsdesign: Outsourced-cultural-differences.pdf Presentasjon: OUTSOURCED-1.pptx  Tags:...

Updated 9 months ago by Admin

2P-Y Standardform

Undervisningsdesign utviklet av student... Matematikk

Undervisningsdesign: 2PY-Standardform.pdf Tags: Matematikk Matte

Updated 9 months ago by Admin

Matematikk 1T - Funksjoner

Undervisningsdesign utviklet av student... Matematikk

Undervisningsdesign: Matematikk-Funksjoner-1.pdf Tags: Matematikk Matte

Updated 9 months ago by Admin

Amerikabrev og migrasjon

Undervisningsdesign utviklet av student... Historie

Undervisningsdesign: Amerikabrev-og-migrasjon.pdf Tags: Historie

Updated 9 months ago by Admin

Introduksjon til den industrielle revolusjon

Undervisningsdesign utviklet av student... Historie

Undervisningsdesign: Den-industrielle-revolusjon.pdf Tags: Historie

Updated 9 months ago by Admin

Det moderne Norge tar form

Undervisningsdesign utviklet av student... Historie

Undervisningsdesign: Det-moderne-Norge-tar-form.pdf Tags: Historie

Updated 9 months ago by Admin

Historie Industrielle Revolusjon

Undervisningsdesign utviklet av student... Historie

Undervisningsdesign: Historie-Industrielle-revolusjon.pdf Tags: Historie

Updated 9 months ago by Admin

Sosialisering

Undervisningsdesign utviklet av student... Sosiologi

Undervisningsdesign: Sosialisering.pdf Tags: Sosiologi

Updated 9 months ago by Admin

Eksempel på undervisningsdesign utviklet i iLUKS planleggeren

Undervisningsdesign utviklet av student...

Dette undervisningsdesignet er utviklet for å vise hvordan et undervisningsdesign kan utvikles og...

Updated 9 months ago by Kristin

FN

Undervisnings- og læringsressurser

FNs undervisningsopplegg knyttet til bærekraftig utvikling https://www.fn.no/undervisning/underv...

Updated 10 months ago by Kristin

Nasjonal digital læringsarena

Undervisnings- og læringsressurser

Nasjonal digital læringsarena er et samarbeid mellom ti fylkeskommuner som tilbyr åpne digitale l...

Updated 10 months ago by Kristin

Naturfag.no

Undervisnings- og læringsressurser

Naturfagsenterets nettsted for lærere. Her finnes blant annet læringsressurser og undervisningsme...

Updated 10 months ago by Kristin

moava.org

Undervisnings- og læringsressurser

Undervisningsopplegg MOAVA.org er rettet mot grunnskolen (barne- og ungdomsskolen), men inneholde...

Updated 10 months ago by Kristin

Lesesenteret

Undervisnings- og læringsressurser

Lesesenteret har laget en rekke ressurser til bruk for lærere, både i grunnskolen og videregående...

Updated 10 months ago by Kristin

Matematikksenteret.no

Undervisnings- og læringsressurser

Aktiviteter og læringsressurser utviklet av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen https:...

Updated 10 months ago by Kristin

NHH - Verdien av alt

Undervisnings- og læringsressurser

Verdien av alt er NHHs bidrag til økonomiundervisningen i videregående. Siden økonomi påvirker al...

Updated 10 months ago by Kristin

Viten.no

Undervisnings- og læringsressurser

Tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole  Vi...

Updated 10 months ago by Kristin

Skaperskolen.no

Undervisnings- og læringsressurser

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og ...

Updated 10 months ago by Kristin

Norgeshistorie.no

Undervisnings- og læringsressurser

Norgeshistorie har utarbeidet undervisningsopplegg med kilder. Norgeshistorie.no ↪

Updated 10 months ago by Kristin

NIM

Undervisnings- og læringsressurser

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tilbyr undervisningsopplegg i menneskerettighete...

Updated 10 months ago by Kristin