Skip to main content

Samarbeidslæring

Samarbeidslæring omtales som cooperative learning (CL) på engelsk og forklares som læring av fag ved hjelp av samarbeid. I samarbeidslæring arbeider elevene sammen i grupper etter bestemte prinsipper. Metoden er tydelig lærerstyrt og skiller seg slik fra andre former for gruppearbeid. I samarbeidslæring er læreren en tydelig arbeidsleder som utformer arbeidsoppgaver knyttet til det faglige innholdet og etablerer støttestrukturer rundt elevenes samhandling. Strukturene, eller reglene sørger for at alle i gruppen er aktivt involvert i eget og andres læringsarbeid.